Que thử đường huyết OGCare hộp/25 que

199.000 

Mã: SP-13 Danh mục: