ĐÈN CLAR KHÁM TAI-MŨI-HỌNG MODEL: 6073

9.700.000 

  • ĐÈN CLAR KHÁM TMH
  • Model:  CLAR N
  • Hãng  sản xuất: Rudolf Riester GmbH
  • Nước sản xuất: Đức
  • Code: 6073
Danh mục: